Филипополският събор и антиномията Никейско православие – арианска ерес

  • Реконструкция на Филипополския събор в неговите исторически и църковно-правни проекции и пълна картина на арианството на изток;
  • Триадологията и еклезиологията в арианските спорове на Изток, влиянието на арианството върху развитието на учението за римското първенство.

25,00 лв.

Основната цел на настоящото изследване е да осветли конфликта между източните и западните представители на епископата през 343 година като начало на все по-дълбоките разногласия и противоречия между Източната и Западната църква; да се укажат проекциите в църковно-исторически план по отношение на общата църковна история на разделението между двете течения в богословската мисъл, и, образно казано, между Изтока и Запада, през вековете след разцеплението на Сердикийския събор.

В рамките на изследването се преследва двойна цел: първо, да се направи реконструкция на Филипополския събор в неговите исторически и църковно-правни проекции и да бъде създадена пълна картина на арианството на изток в цялостната рамка на историята на конфликта; второ, да изучат задълбочено отделни въпроси, свързани с общата тема, като взаимовръзката на триадологията и еклезиологията в арианските спорове на Изток, влиянието на арианството върху развитието на учението за римското първенство.

Религиозният пейзаж в империята е доминиран от противопоставянето на атанасианите (привържениците на св. Атанасий Александрийски) и прокарваната от имп. Констанций II про-арианска анти-православна политика.

Провеждането на Филипополския контрасъбор съвпада с помпозното отбелязване на висеналиата (двадесетгодишнината) от възцаряването на трона на имп. Констанций II през 343-344 г. Проследяването на адвентуса на Констанций Втори в Рим само десетина години по-късно ни дава възможност да предположим какви са били грандиозните тържества, организирани в цялата Източна Римска империя по този повод.

Подобаващо място в научното изследване на д-р Петър Граматиков е отделено и на епископската базилика във Филипопол, където се е провел този епископски събор. Във връзка с темата за раннохристиянската епископска базилика в Пловдив са представени и някои важни достижения от съвременните археологически проучвания на мозайките и вътрешната украса на голямата базилика, които бяха експонирани наскоро в открития нов музей. Научното изследване на д-р П. Граматиков може да бъде от полза за богослови, историци и археолози, културолози и изследователи, които се интересуват от културните процеси, исторически и политически събития в историята на Църквата през четвърти век, както и от тяхната рефлексия в областта на християнското изкуство, църковното право и развитието на догматическото богословие при взаимоотношенията между Източната и Западната църква по време на Вселенските събори. Издателство „НИТОН“ – Пловдив издаде на френски в електронен формат през 2021 г. книгата на д-р Петър Граматиков „Античният Филипопол в епохата на ранното християнство“ (Dr. Petar Gramatikov, Philippopolis antique au début de l’ère chrétienne) по Проект „Античният Филипопол в епохата на ранното християнство“ от д-р Петър Граматиков, финансиран по Компонент 4 „Произведения на пловдивски писатели и важни за града издания“ от Наредбата за реда и условията за финансиране на инициативи в сферата на културата, част от Календара на културните събития на Община Пловдив за 2020 г., която може да бъде изтеглена безплатно на сайта на издателството.

Предстои рускоезично издание на капиталният му труд: Граматиков, Петър. Филипополският събор (Никейско православие и арианска ерес), ISBN 978-619-7205-13-8, Пловдив, 2019, 430 с.

Българското издание може да поръчате тук.

Shopping Cart
Филипополският събор и антиномията Никейско православие – арианска ерес
25,00 лв.
Scroll to Top